Detailhandel in en reparatie van consumentenartikelen

Dit betreft de totale detailhandel in en reparatie van consumentenartikelen (SBI 52). De SBI 5231 apotheken is op dit moment geen onderdeel van de omzetstatistiek detailhandel. Onder detailhandel wordt verstaan het verhandelen van goederen, niet in de eigen onderneming vervaardigd, aan gezinnen resp. aan particulieren. De detailhandel in en reparatie van consumentenartikelen omvat:

  • Winkels in food artikelen (SBI 5211 en SBI 522)
  • Winkels in non-food artikelen (SBI 5212, 523 t/m 525)
  • Postorderbedrijven (SBI 5261) en ambulante handel (SBI 5262 en SBI 5263)
  • Reparatie van consumentenartikelen (SBI 527)