Monitor detailhandel derde kwartaal 2008

In het derde kwartaal van 2008 behaalde de detailhandel een bescheiden omzetgroei in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2007. De koopbereidheid van consumenten nam iets af in het derde kwartaal. Het aantal openstaande vacatures in de detailhandel bleef onverminderd hoog. Onder invloed van hogere prijzen, hadden winkels in voedings- en genotmiddelen fors meer omzet dan een jaar eerder.

Bescheiden omzetgroei detailhandel

In het derde kwartaal van 2008 heeft de detailhandel een bescheiden omzetgroei behaald. De omzet was 2,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze groei ligt in lijn met die in het tweede kwartaal van dit jaar. De groei werd vrijwel geheel veroorzaakt door een stijging van de prijzen. Het omzetvolume groeide nauwelijks.

Omzetontwikkeling detailhandel

Omzetontwikkeling detailhandel

Lagere consumptiegroei

Huishoudens hebben in het derde kwartaal 1,1 procent meer besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Daarmee vertraagde de consumptiegroei, die in de eerste helft van 2008 nog iets boven de 2 procent lag. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Ruim een derde van de consumptieve bestedingen wordt bij de detailhandel gedaan.

Er werd in het derde kwartaal 3,0 procent meer besteed aan duurzame goederen. Vooral consumentenelektronica en huishoudelijke artikelen waren in trek. Het volume van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen was voor het tweede kwartaal op rij iets kleiner dan een jaar eerder.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Koopbereidheid wat gedaald

De koopbereidheid van consumenten nam iets af in het derde kwartaal en kwam uit op -9 punten (ultimostand). De koopbereidheid is gebaseerd op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen en op het oordeel over de eigen financiële situatie. Over het doen van grote aankopen werden consumenten in het derde kwartaal een stuk somberder. Over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden bleven ze licht negatief. Het oordeel over de eigen financiën in de komende twaalf maanden verbeterde daarentegen iets.

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Aantal openstaande vacatures onverminderd hoog

Het aantal openstaande vacatures in de detailhandel bleef in het derde kwartaal van 2008 onverminderd hoog. Ruim 19 duizend vacatures stonden open in deze periode. Dit aantal is nagenoeg even hoog als in het kwartaal daarvoor. Het aantal openstaande vacatures bevindt zich daarmee op een historisch hoog niveau.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Foodsector

Omzet foodwinkels groeit door gestegen voedselprijzen

De omzet van de winkels in voedings- en genotsmiddelen nam fors toe in het derde kwartaal. De omzet groeide 6,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. De groei hing grotendeels samen met hogere voedselprijzen. Vooral zuivel, fruit en graanproducten waren aanzienlijk duurder dan een jaar eerder.

Omzetontwikkeling foodsector

Omzetontwikkeling foodsector

Hoge omzetgroei supermarkten

Supermarkten behaalden een hoge omzetgroei in het derde kwartaal. Hun omzet lag bijna 8 procent hoger dan een jaar daarvoor. Speciaalzaken in voedings- en genotsmiddelen boekten juist minder omzet dan een jaar eerder. De speciaalzaken zagen daarmee hun omzetaandeel verder afnemen ten opzichte van de supermarkten.

Omzetontwikkeling supermarkten en speciaalzaken

Omzetontwikkeling supermarkten en speciaalzaken

Non-foodsector

Nauwelijks omzetgroei non-foodwinkels

De winkels in non-food boekten nauwelijks omzetgroei in het derde kwartaal van 2008. De omzet lag minder dan 1 procent hoger dan een jaar eerder. Het verkoopvolume bleef nagenoeg gelijk. De prijzen stegen iets. Ook in de eerste twee kwartalen van 2008 hadden de winkels in non-foodartikelen slechts iets meer omzet dan een jaar eerder. Dit in tegenstelling tot de jaren 2006-2007. De non-foodwinkels lieten in die periode overwegend forse groeicijfers zien.

Omzetontwikkeling non-foodsector

Omzetontwikkeling non-foodsector

Omzet winkels in woninginrichtingsartikelen ongeveer gelijk

De omzet van winkels in woninginrichtingartikelen was in het derde kwartaal nagenoeg even groot als een jaar eerder. Het verkoopvolume lag duidelijk lager dan een jaar eerder. De omzet werd op peil gehouden door hogere prijzen. In de eerste twee kwartalen van dit jaar was er in deze branche nog sprake van een bescheiden omzetgroei.

Omzetontwikkeling winkels in woninginrichtingsartikelen

Omzetontwikkeling winkels in woninginrichtingsartikelen

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca.