Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

In september 2008 werd er in de voedings- en genotmiddelenindustrie meer omzet geboekt, maar werd het omzetvolume per werkdag beduidend kleiner. Gedurende 2008 zijn de prijzen steeds minder sterk gestegen. Het productievolume was iets groter.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(september 2008 t.o.v. september 2007)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Omzet hoger

De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie was in september 2008 ruim 7 procent hoger dan in september vorig jaar. Op de buitenlandse markt was de omzet zelfs ruim 8 procent hoger, terwijl in eigen land ruim 6 procent meer werd omgezet. September telde dit jaar twee werkdagen meer dan in 2007. Dit had een flink positieve invloed op de omzet. Daarnaast droegen hogere afzetprijzen bij aan de omzetgroei. Per werkdag was het omzetvolume ruim 5 procent kleiner dan in september 2007. In eigen land daalde het volume, met bijna 8 procent, sterker dan in het buitenland. Daar bleef de krimp beperkt tot bijna 3 procent.

Over het derde kwartaal bekeken had de voedings- en genotmiddelenindustrie een bijna 6 procent hogere omzet. Het volume per gemiddelde werkdag was echter bijna 1 procent kleiner.

Prijzen stijgen steeds minder

Vanaf de zomer van 2007 zijn de eindproducten in deze branche fors duurder geworden. Maar sinds januari, toen de afzetprijzen nog met 11 procent stegen, werden de prijsstijgingen wel steeds kleiner. In september 2008 waren de producten van de voedings- en genotmiddelenindustrie nog slechts 3 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. De verbruiksprijzen waren in september ruim 4,5 procent hoger.

Doordat de prijzen in juli en augustus sterker stegen, kwamen de verbruiksprijzen in het derde kwartaal gemiddeld bijna 9 procent hoger uit dan in hetzelfde kwartaal van 2007. De afzetprijzen waren bijna 5 procent hoger. Buitenlandse klanten betaalden bijna 3 procent meer, terwijl klanten in Nederland ruim 7 procent duurder uit waren.

Productievolume iets groter

Het productievolume van de voedings- en genotmiddelenindustrie was in september ruim 1 procent groter dan in dezelfde maand vorig jaar.

Deze bescheiden productiegroei kon niet verhinderen dat het productievolume voor het derde kwartaal ruim 2,5 procent kleiner was dan in het overeenkomstige kwartaal van 2007.

Volume bruto toegevoegde waarde vrijwel even groot

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het tweede kwartaal nagenoeg even groot als in het vergelijkbare kwartaal van 2007. In het eerste kwartaal van 2008 was de volumegroei van de voedings- en genotmiddelenindustrie krap 1 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen