Realisaties: papier- en grafische industrie

De omzet van de papier- en grafische industrie was in september 2008 iets hoger dan in september vorig jaar. Per gemiddelde werkdag werden wel minder eenheden product verkocht en er werd minder geproduceerd. Daarnaast was de waarde van de orderontvangsten lager. Grondstoffen en eindproducten waren duurder dan een jaar geleden.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(september 2008 t.o.v. september 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Iets meer omzet

De papier- en grafische industrie heeft in september bijna 1,5 procent meer omzet geboekt dan in september 2007. Het volume van de gemiddelde dagomzet was echter met een daling van ruim 8 procent fors kleiner.

De papierindustrie is al een jaar in mineur. Na de zomer van 2007 was iedere maand de verkoop per eenheid product kleiner dan in dezelfde maand een jaar eerder. In september was de afzet zelfs bijna 10 procent kleiner. De verliezen waren in het binnenland en het buitenland vrijwel even groot. Door twee extra werkdagen kwam de omzet ruim 0,5 procent lager uit. De lagere omzet kwam vrijwel geheel voor rekening van het buitenland. Daar was de omzet ruim 1 procent lager. In eigen land was de omzet nagenoeg gelijk aan die van september 2007.

Ook de grafische industrie had in september te kampen met een kleinere afzet: er werden ruim 7 procent minder eenheden product verkocht. In het binnenland nam de afzet met bijna 9 procent af. De daarbij behorende omzet nam met ruim 1 procent toe. In het buitenland werd bijna 2,5 procent minder afgezet bij een bijna 8 procent hogere omzet.

In het derde kwartaal van 2008 realiseerde de papierindustrie een bijna 6 procent kleiner omzetvolume. De omzet viel bijna 4,5 procent lager uit. De grafische industrie deed het wat beter. Daar bleef het afzetverlies beperkt tot bijna 2 procent, terwijl de omzet toenam met krap 0,5 procent.

Lagere waarde orderontvangsten in papierindustrie

De papierindustrie zag de waarde van de orderportefeuille in september met ruim 3,5 procent afnemen. September is de vijfde maand op rij waarin de waarde van de orderontvangsten lager is dan in de overeenkomstige maand van 2007.

Het resultaat over het derde kwartaal pakte daardoor met een verlies van bijna 7 procent ook lager uit.

Prijzen hoger dan vorig jaar

In september was de verbruiksprijs van de papier- en grafische industrie circa 3 procent hoger dan in september vorig jaar. Door de gestegen kosten zijn de eindproducten bijna 0,5 procent duurder geworden. De prijsstijging van de eindproducten komt geheel voor rekening van duurdere producten in eigen land. Nederlandse afnemers betaalden ruim 0,5 procent meer, terwijl buitenlandse klanten juist bijna 0,5 procent goedkoper uit waren dan een jaar geleden.

Van de twee onderliggende branches had vooral de papierindustrie te maken met steeds duurdere grond- en hulpstoffen. In deze subbranche steeg de verbruiksprijs met circa 6 procent. Ondernemers van de grafische industrie betaalden bijna 1,5 procent meer voor grond- en hulpstoffen. De eindproducten van de papierindustrie bleven in prijs onveranderd, terwijl de afzetprijs in de grafische industrie 0,5 procent hoger was dan in september 2007.

Het derde kwartaal leverde een vrijwel identiek beeld op als dat van september. In de papier- en grafische industrie steeg de verbruiksprijs met ongeveer 3 procent, terwijl de afzetprijs krap 0,5 procent hoger was.

Terugval productievolume

In september 2008 werd in de papier- en grafische industrie bijna 4 procent minder geproduceerd dan in september 2007.

In de zomermaanden juli en augustus werd gemiddeld ook iets minder geproduceerd dan in de vergelijkbare periode van 2007. Daardoor kwam het productievolume over het derde kwartaal uit op een verlies van ruim 1,5 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde groeit niet meer

In het tweede kwartaal van 2008 was het volume van de bruto toegevoegde waarde gelijk aan dat van hetzelfde kwartaal van 2007. Hiermee is een einde gekomen aan een veelal geringe volumegroei die zes opeenvolgende kwartalen voortduurde. Zo kon het eerste kwartaal nog worden afgesloten met een bescheiden groei van krap 0,5 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen