Fysieke en psychische gezondheid van ouderen naar sociaal-economische status

Hoe lager het inkomen is, hoe meer ouderen een slechte fysieke of psychische gezondheid hebben. Opleiding maakt een overeenkomstig onderscheid in fysieke, maar nauwelijks of geen onderscheid in psychische gezondheid.