Fysieke en psychische gezondheid van ouderen naar sociaal-economische status

6-11-2008 15:00

Hoe lager het inkomen is, hoe meer ouderen een slechte fysieke of psychische gezondheid hebben. Opleiding maakt een overeenkomstig onderscheid in fysieke, maar nauwelijks of geen onderscheid in psychische gezondheid.