Productiviteitsontwikkelingen in de gezondheids- en welzijnszorg in de Nederlandse Groeirekeningen

De afgelopen jaren heeft het CBS voor grote delen van de gezondheids- en welzijnszorg, zoals voor ziekenhuizen en voor verpleeg- en verzorgingshuizen, nieuwe methoden in gebruik genomen voor het meten van productievolumes.