Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2008

Bevolkingstrends 3e kwartaal

In Bevolkingstrends vindt u artikelen en korte bijdragen die betrekking hebben op de demografie van Nederland. Ook bevat Bevolkingstrends onderzoek naar variabelen die de demografische ontwikkelingen en ruimtelijke verschillen in bevolkingskenmerken beïnvloeden, zoals onderwijs en gezondheid.

Artikelen in dit nummer:

Bijna 33 duizend echtscheidingszaken afgehandeld in 2007

De geografische dimensie van partnerkeuze

Incidentie en achtergronden van transitionele en duurzame latrelaties

Locatiekeuze van immigranten in de eerste vier jaar na aankomst

Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2007-2025: belangrijkste uitkomsten

Verbeterde schattingswijze van migratie over korte afstand in het model PEARL

Fysieke en psychische gezondheid van ouderen naar sociaaleconomische status

Ernstige overlast en verloedering in de eigen woonbuurt

Bevolkingstrends, 3e kwartaal