Bruto saldo

Het bruto saldo is de vergoeding voor arbeid, kapitaal, afschrijving en onderhoud.

Het bruto saldo wordt berekend door van de totale opbrengsten de directe kosten in het productieproces af te trekken. Als van het bruto saldo de kosten van afschrijvingen van machines, werktuigen en gebouwen en de kosten als onderhoud, brandstof, werktuigen en algemene kosten worden afgetrokken ontstaat de netto toegevoegde waarde.