Arbeidsproductiviteit (landbouw)

De arbeidsproductiviteit is een indicator van de economische prestatie per arbeidskracht. Bij deze economische prestatie kan gekeken worden naar de hoeveelheid grond, het aantal dieren, het bruto saldo of de netto toegevoegde waarde per arbeidskracht.