Jongeren 2006

De cijfers in dit rapport Jongeren 2006 komen niet volledig overeen met het artikel Arbeidsmarktpositie van jongeren (Korvorst en Van der Mooren in Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2008).

De belangrijkste reden voor het verschil in cijfers is dat in dit rapport de groep niet-schoolgaande jongeren wordt bepaald met behulp van onderwijsregistraties van het voortgezet onderwijs (BRON-VO), middelbaar beroepsonderwijs (BRON-MBO), en hoger beroeps- en universitair onderwijs (CRIHO). Hierdoor is een veelheid van koppelingen met andere gegevens mogelijk. Jongeren die op 1 oktober 2005 en/of 1 oktober 2006 geen geldige inschrijving hadden voor het voortgezet onderwijs of het middelbaar onderwijs en gedurende het schooljaar 2005/2006 en/of 2006/2007 niet stonden ingeschreven voor het hoger beroeps- of universitair onderwijs worden in dit rapport gerekend tot de groep niet-schoolgaande jongeren. De onderwijsregistraties bevatten geen gegevens over het particulier onderwijs, praktijkonderwijs, expertise centra, het speciaal onderwijs, het algemeen volwassenenonderwijs (vavo), de Open Universiteit en theologische universiteiten. Daarom zijn de jongeren die hiervoor waren ingeschreven als niet-schoolgaand gerekend.

Het SET-artikel Arbeidsmarktpositie van jongeren is gebaseerd op uitkomsten van de Enquête Beroepsbevolking. In dit artikel wordt voor de afbakening van de groep niet-schoolgaande jongeren de (inter)nationale onderwijsafleiding gebruikt. Jongeren die in de vier weken voorafgaand aan de enquête geen regulier onderwijs hebben gevolgd en die ook niet aangeven na de vakantie weer te willen beginnen met een opleiding worden gerekend tot de groep niet-schoolgaande jongeren. Jongeren die aangeven na de vakantie wel weer te gaan beginnen, worden beschouwd als schoolgaand.