Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in juli 2008 meer omzet geboekt, maar het omzetvolume per werkdag is kleiner geworden. Ook het productievolume was kleiner. Tot slot waren de afzetprijzen opnieuw hoger dan vorig jaar.

De juliresultaten van de omzet en de productie kennen in de regel meer onzekerheid dan de uitkomsten van andere maanden. Dit heeft met name te maken met verschuivende vakantiepatronen. Voor het trekken van definitieve conclusies over de omzet- en productieontwikkeling moeten de augustuscijfers worden afgewacht.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(juli 2008 t.o.v. juli 2007)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Omzet hoger

In juli 2008 was de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 7 procent hoger dan in juli het jaar daarvoor. De binnenlandse omzet was zelfs 9 procent hoger, terwijl de omzet op de buitenlandse markt bijna 6 procent toenam. Vooral de hogere afzetprijzen droegen bij aan de omzetgroei. Daarnaast werd de omzet positief beïnvloed door de extra werkdag die juli had dit jaar. Per werkdag was het omzetvolume bijna 4 procent kleiner in vergelijking met juli 2007. In eigen land daalde het volume met ruim 5 procent sterker dan in het buitenland. Daar bleef de krimp beperkt tot bijna 3 procent.

Prijsstijgingen kleiner

De producten van de voedings- en genotmiddelenindustrie waren in juli 7 procent duurder dan in juli vorig jaar. Buitenlandse klanten betaalden ruim 4 procent meer, terwijl klanten in Nederland ruim 10 procent duurder uit waren. Het afgelopen jaar stegen de prijzen in deze branche flink, maar de prijsstijgingen worden langzaam wel steeds kleiner.

Weer minder productie

Het productievolume van de voedings- en genotmiddelenindustrie was in juli bijna 6 procent kleiner dan in juli 2007. Het was de vierde maand op rij dat dit volume kleiner was dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het eerste kwartaal bijna 1 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007. In het vierde kwartaal van 2007 was de volumegroei van de voedings- en genotmiddelenindustrie bijna 1,5 procent. Het jaar 2007 werd afgesloten met een ruim 1 procent groter volume.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen