Realisaties: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De hout-, bouwmaterialen- en overige industrie heeft in juli teleurstellende resultaten behaald: de omzet was lager, de afzet was kleiner en er werd minder geproduceerd. Grondstoffen en producten werden duurder dan in de overeenkomstige maand van 2007.

De juliresultaten van de omzet en de productie kennen in de regel meer onzekerheid dan de uitkomsten van andere maanden. Dit heeft met name te maken met verschuivende vakantiepatronen. Voor het trekken van definitieve conclusies over de omzet- en productieontwikkeling moeten de augustuscijfers worden afgewacht.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(juli 2008 t.o.v. juli 2007)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Opnieuw lagere omzet en kleinere afzet

Voor de vierde achtereenvolgende maand was het omzetvolume per gemiddelde werkdag in de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie kleiner dan in de vergelijkbare maand van 2007. Er werd in juli 2008 ruim 9 procent minder afgezet. Op de binnenlandse markt daalde de afzet met 11 procent en in het buitenland met bijna 5 procent. In juli werd ook minder omgezet, ondanks hogere afzetprijzen en een extra werkdag. Juli is de derde maand op rij waarin de omzet lager uitkomt dan in de overeenkomstige maand vorig jaar. Een binnenlandse omzetdaling van ruim 2,5 procent en een omzetgroei van ruim 3,5 procent op de exportmarkt resulteerden in een bijna 1,5 procent lagere omzet.

Afzet- en verbruiksprijs stijgen

In de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie werden producten zowel in het binnen- als in het buitenland ruim 4 procent duurder. De verbruiksprijs lag circa 7 procent hoger dan in juli vorig jaar. In de bouwmaterialenindustrie steeg deze prijs sterker dan gemiddeld in de branche, terwijl de grond- en hulpstoffen van de houtindustrie juist iets goedkoper werden.

Minder productie

De hout-, bouwmaterialen- en overige industrie heeft in juli ruim 1,5 procent minder geproduceerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Juli was de minst productieve maand van het lopende jaar 2008.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het eerste kwartaal van 2008 was het volume van de bruto toegevoegde waarde bijna 2 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007. In het vierde kwartaal van het vorige jaar was het volume nog vrijwel gelijk aan het overeenkomstige kwartaal van 2006. Over heel 2007 kwam de groei van de bruto toegevoegde waarde in de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie uit op bijna 2 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen