Monitor zakelijke diensten tweede kwartaal 2008

De zakelijke dienstverleners hebben in het tweede kwartaal opnieuw flink meer omzet behaald. De stemming onder de ondernemers blijft positief, blijkt uit de conjunctuurtest van juli 2008. De oordelen zijn nog altijd goed, maar zijn wel iets afgezwakt in het tweede kwartaal. In hun verwachtingen voor het derde kwartaal zijn de ondernemers voorzichtig. De ondernemers zijn al ruim twee jaar positief gestemd, maar dit goede sentiment lijkt af te zwakken.

Omzet opnieuw fors hoger

De bedrijven in de zakelijke dienstverlening hebben ook in het tweede kwartaal een flinke omzetgroei behaald. De omzet nam met ruim 8 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. Het groeitempo lag hiermee op hetzelfde niveau als in voorgaande kwartalen. De hoogste groeicijfers werden gemeten in de uitzendbranche, beveiligings- en opsporingsbranche en de bedrijven in de keuring en controle. Ook de computerservicebedrijven profiteerden van de aanhoudende economische groei waardoor de vraag naar IT-diensten hoog bleef. De reclamebureaus sloten het tweede kwartaal af met een kleine plus van 1 procent.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Veel openstaande vacatures

De zakelijke dienstverleners hebben steeds meer moeite om de vacatures vervuld te krijgen. Aan het einde van het tweede kwartaal waren er 55 duizend openstaande vacatures, een toename van 5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Vooral bij de computerservicebedrijven is het aantal openstaande vacatures het laatste jaar flink toegenomen. Het aantal nieuwe vacatures is in het tweede kwartaal iets lager uitgekomen dan een jaar eerder. Er ontstonden 53 duizend nieuwe vacatures, 3 duizend minder dan een jaar eerder. De daling vond voor een belangrijk deel plaats in de groep juridische en economische dienstverleners, architecten en ingenieurs.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Nog altijd positieve oordelen

Uit de conjunctuurtest van juli blijkt dat het optimisme onder de ondernemers in de zakelijke dienstverlening wederom iets is geslonken. Volgens de ondernemers is de toename in de orderontvangsten gestopt in het tweede kwartaal. Het oordeel over de orderontvangsten is nog altijd positief, maar wel iets verslechterd ten opzichte van een kwartaal eerder. Volgens de ondernemers zijn de aan afnemers berekende afzetprijzen iets toegenomen in het tweede kwartaal. Ook is de personeelssterkte iets toegenomen. De tevredenheid over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is wat afgezwakt in het tweede kwartaal. De goede stemming onder de ondernemers is in de eerste twee kwartalen van 2008 iets afgezwakt.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Toename personeelssterkte verwacht

Voor het derde kwartaal van 2008 zijn de ondernemers minder optimistisch in hun verwachtingen dan voorgaande kwartalen. Er wordt geen verdere stijging van de orders voorzien. Wel voorzien de ondernemers de komende maanden licht hogere afzetprijzen. De ondernemers blijven optimistisch over de toekomstige personeelssterkte, 24 procent verwacht een uitbreiding, terwijl slechts 8 procent een daling voorziet. Verder geeft circa 40 procent van de ondernemers aan dat een tekort aan arbeidskrachten een mogelijke belemmering is voor hun activiteiten.

Verwachting voor het derde kwartaal 2008

Verwachting voor het derde kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.