Conjunctuurtest (monitor zakelijke diensten)

Voor de Conjunctuurtest houdt het CBS elke maand een enquête onder circa 1300 ondernemingen in de zakelijke dienstverlening. Het doel van deze enquête is om snel actuele informatie te verkrijgen over de economische ontwikkelingen in de verschillende bedrijfsklassen van de zakelijke dienstverlening en de zakelijke dienstverlening als geheel.

Hiervoor wordt onder andere elke maand aan ondernemers gevraagd wat de ontwikkeling is van realisaties (zoals omzet, prijzen, personeelssterkte); wat de beoordeling is over het economisch klimaat; en wat de verwachting is voor de komende periode (omzet, prijzen en personeelssterkte).

De uitkomsten uit de Conjunctuurtest worden uitgedrukt als het saldo tussen het percentage positieve (gestegen, verbeterd) en negatieve (gedaald, verslechterd) antwoorden.