Monitor uitzendbranche tweede kwartaal 2008

De omzetgroei van de uitzend- en uitleenbedrijven kwam in het tweede kwartaal op hetzelfde niveau uit als in het eraan voorafgaande kwartaal. Daarmee behield deze branche een omzetontwikkeling die nog steeds tot de hoogste behoort binnen de zakelijke dienstverlening. De goede stemming onder de ondernemers lijkt echter bijna verdwenen. De oordelen zijn ongeveer gelijk aan vorig kwartaal. Wel hebben ze iets optimistischere verwachtingen voor het derde kwartaal van 2008.

Omzetgroei onveranderd

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven groeide in het tweede kwartaal met ruim 12 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2007. Hiermee kwam de omzetontwikkeling uit op hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal, dit na een in begin 2007 ingezette afname van de omzetgroei. Nog steeds behoren de uitzendbureaus tot de best presterende bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening maar de torenhoge groeicijfers, die deze bedrijfstak in 2006 en 2007 kende, lijken voorlopig verleden tijd. Het verschil met de zakelijke dienstverlening als geheel, die het tweede kwartaal haar omzet met ruim 8 procent zag stijgen, werd hiermee weer wat kleiner.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Detacheringsuren blijven stijgen, uitzenduren gelijk

Het totale aantal uitzenduren blijft licht stijgen. Het aantal uitzend- en detacheringsuren was ruim 6 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook ten opzichte van het eraan voorafgaande kwartaal was nog sprake van een lichte stijging van bijna 2 procent, al is dit vooral toe te schrijven aan de detacheringsuren (B+C). De reeds eerder ingezette afvlakking van het aantal uitzenduren (fase A) houdt aan. Vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2007 werd een groei van nog geen 2 procent vastgesteld. De detacheringsuren bleven met bijna 14 procent echter doorgroeien en houden daarmee het totale aantal uitzenduren in de lift. De economische situatie bleek gedurende het tweede kwartaal voor bedrijven nog steeds voldoende positief om meer uitzendkrachten op detacheringsbasis aan te nemen.

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Vergelijkbare oordelen

Uit de conjunctuurtest van juli blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de uitzendbranche vergelijkbaar is met voorgaande maanden. De ondernemers ontvingen naar eigen zeggen in het tweede kwartaal 2008 nauwelijks meer orders dan in het eerste kwartaal. De tevredenheid over de orderontvangsten is iets verslechterd. In het tweede kwartaal is volgens de ondernemers de stijging van de afzetprijzen tot stilstand gekomen. De personeelssterkte is niet veranderd. Het oordeel over het huidige economisch klimaat is iets verbeterd, er waren nu weer iets meer positieve dan negatieve ondernemers. Het saldo van deze indicator is in een jaar tijd van een waarde van plus 70 teruggevallen naar ongeveer 0. De stemming onder de ondernemers was sinds 2004 sterk verbeterd, maar is sinds de tweede helft van 2007 duidelijk aan het afzwakken.

Oordeelover orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Ondernemers nog wel optimistisch in hun verwachtingen

De ondernemers zijn iets optimistischer in hun verwachtingen voor het derde kwartaal van 2008. Per saldo verwacht 15 procent van de ondernemers een stijging van de orders en opdrachten. Ook de afzetprijzen zullen naar verwachting verder stijgen. De ondernemers verwachten dan ook een stijgende omzet in het derde kwartaal. Per saldo verwacht 22 procent van de ondernemers nog een toename van de personeelssterkte komend kwartaal.

Verwachting voor het derde kwartaal 2008

Verwachting voor het derde kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.