Monitor motor- en autobranche tweede kwartaal 2008

De omzet van bedrijven in de motor- en autobranche kromp in het tweede kwartaal voor het eerst sinds lange tijd weer. Vooral de personenautobranche had het zwaar. Ondanks de lichte stijgende verkoop van nieuwverkochte personenauto’s kampte de branche met een sterke omzetdaling.

Omzet motor- en autobranche krimpt

De omzet van de motor- en autobranche was 0,4 procent kleiner dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het was de eerste krimp na drie jaar van groei. Dat is vooral toe te schrijven aan de personenauto- en de motorfietsbedrijven. De autoservicebedrijven boekten wel een positief resultaat in het tweede kwartaal, maar konden niet verhinderen dat de totale motor- en autobranche met een omzetdaling kampte.

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Vraag naar personeel neemt toe

In het tweede kwartaal van 2008 ontstonden in de motor- en autobranche 6 duizend vacatures. De laatste vijf kwartalen is de vraag naar nieuw personeel stabiel. Het aantal vervulde vacatures lag de laatste kwartalen op nagenoeg ditzelfde niveau. Hierdoor liep het aantal openstaande vacatures maar licht op in vergelijking met vorig jaar. Eind juni waren er 5 duizend openstaande vacatures.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Omzet bedrijfsauto’s groeit licht

De handel in en reparatie van bedrijfsauto’s heeft het tweede kwartaal afgesloten met een lichte omzetgroei. De omzet was ruim 1 procent groter dan in het tweede kwartaal van 2007. De bedrijfautobranche was hiermee een van de weinige branches in de totale motor- en autobranche met een positieve omzetontwikkeling. Wel was de omzetgroei aanzienlijk lager dan in de voorgaande kwartalen.

Het aantal nieuwverkochte bedrijfsauto’s had eenzelfde ontwikkeling als de omzet. In het tweede kwartaal van 2008 zijn ruim 27 duizend nieuwe bedrijfsvoertuigen verkocht. Dit is bijna duizend meer dan dezelfde periode in 2007. Maar ten opzichte van het eerste kwartaal van 2008 was het aantal nieuwverkopen gedaald met ruim 8 duizend.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Moeilijke tijd voor personenautobranche

De omzet van de personenautobranche is in het tweede kwartaal opnieuw gedaald. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2007 nam de omzet met 2,4 procent af. Na een periode van omzetgroei in 2006 en 2007, zette de in het eerste kwartaal 2008 ingezette daling in het tweede kwartaal verder door. Ook in de periode 2003 tot 2005 kampte de branche met omzetdaling. Net als toen zijn de consumenten nu minder gunstig gestemd over de economie. Consumenten achtten het doen van grote aankopen in het tweede kwartaal minder gunstig.

Omzetontwikkeling personenautobranche

 Omzetontwikkeling personenautobranche

Kleine personenauto’s populair

Hoewel de omzet bij de personenautobranche daalde, is het aantal nieuw verkochte auto’s in het tweede kwartaal licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In totaal werden ruim 136 duizend nieuwe personenauto’s verkocht. Dat is 2 procent meer dan een jaar eerder.

Mede door belastingmaatregelen en het gedaalde consumentenvertrouwen is de populariteit van kleine auto’s fors gestegen. In de eerste helft van 2008 zijn meer kleine auto’s verkocht dan in dezelfde periode in 2007. Zo waren in het tweede kwartaal de nieuwverkopen van kleine auto’s ongeveer 20 procent hoger dan in dezelfde periode van 2007. De verkoop van nieuwe gangbare middenklassers groeide bijna met een tiende en het aantal verkochte grote luxe auto’s daalde met een kwart. De populariteit van de kleine auto’s zorgde ervoor dat de omzet van de personenautobranche in de eerste helft van 2008 onder druk kwam te staan.

Verkopen nieuwe auto’s

 Verkopen nieuwe auto’s

Omzet autoservicebedrijven toegenomen

In het tweede kwartaal van 2008 was de omzet van de autoservicebedrijven ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder. De groei was zelfs hoger dan in het eerste kwartaal van 2008. Dit is opvallend, want de meeste branches in de totale motor- en autobranche hadden slechts een geringe groei of zelfs een daling. Waarschijnlijk leverden de vorstdagen eind maart en begin april van dit jaar een bijdrage aan de stijgende vraag naar autoservicediensten in het tweede kwartaal.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven 

Omzet handel in auto-onderdelen ongewijzigd

De bedrijven in de handel in auto-onderdelen zagen hun omzet voor het eerst sinds jaren niet groeien ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.  In het tweede kwartaal van 2008 was de groei 0 procent. De auto-onderdelen waren in het tweede kwartaal van 2008 met 0,7 procent iets duurder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar de prijsstijging was lager dan de 2 procent in het eerste kwartaal.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen 

Terugval bij motorfietsbedrijven

In tegenstelling tot het goede eerste kwartaal moesten de motorfietsbedrijven in het tweede kwartaal van 2008 genoegen nemen met een omzetdaling. De omzet was in het tweede kwartaal 2,3 procent kleiner dan een jaar eerder. Het mindere tweede kwartaal heeft te maken met de goede start van 2008.  Door het gunstige weer in de eerste maanden van 2008 is de verkooppiek in de motorbranche dit jaar eerder begonnen. In de omzet kwam dit tot uitdrukking in de meer dan gemiddelde omzetgroei in het eerste kwartaal.

Omzetontwikkeling motorfietsbedrijven

 Omzetontwikkeling motorfietsbedrijven

Verkoop motorfietsen gaat goed

In het tweede kwartaal van 2008 werden 6 300 nieuwe motorfietsen verkocht. Dat is een stijging van ruim 3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2007. De verkoop van motorfietsen is dit jaar vroeg van start gegaan. Het droge en zonnige weer in de eerste twee kwartalen heeft mogelijk bijgedragen aan de goede verkoopresultaten voor de eerste helft van 2008.

De ontwikkeling van het aantal verkochte nieuwe motorfietsen loopt niet gelijk met de ontwikkeling van de omzet van de motorfietsbedrijven. De omzet van de motorfietsbranche bevat naast detailhandel ook omzet uit groothandel en reparatie.

Verkopen nieuwe motorfietsen

Verkopen nieuwe motorfietsen

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca.