Monitor juridische en economische diensten tweede kwartaal 2008

De juridische en economische dienstverleners hebben in het tweede kwartaal van 2008 meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De groei was ook iets hoger dan voorgaand kwartaal. De stemming onder de ondernemers is nog altijd positief te noemen. De oordelen van de ondernemers over de orderontvangst en het economische klimaat zijn positief. In hun verwachtingen voor het derde kwartaal van 2008 zijn de ondernemers een stuk minder optimistisch dan in voorgaande kwartalen.

Omzetgroei stabiel

De juridische en economische dienstverleners hebben in het tweede kwartaal bijna 7 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De laatste kwartalen is de groei vrijwel ongewijzigd in vergelijking met het eraan voorafgaande kwartaal. Ten opzichte van de gemiddelde omzetgroei bij de zakelijke dienstverlening, die ruim 8 procent bedroeg, kwam de groei bij de juridische en economische dienstverleners iets lager uit.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetgroei juridische dienstverleners iets lager

De economische dienstverleners presteerden ook in het tweede kwartaal beter dan de juridische dienstverleners. Hun omzet nam met 7,4 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. De omzetgroei bij de juridische dienstverleners was dit kwartaal iets lager dan een kwartaal eerder. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2007 nam de omzet met 4,9 procent toe.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Positieve oordelen

Uit de conjunctuurtest van juli 2008 blijkt dat de positieve stemming onder de ondernemers in de accountancy en economische dienstverlening aanhoudt. De ondernemers zagen in het tweede kwartaal van 2008 de orderontvangsten langzaam teruglopen. Het oordeel over de orderontvangsten blijft echter positief. De aan afnemers berekende afzetprijzen zijn in het tweede kwartaal nagenoeg gelijk gebleven. De personeelssterkte is toegenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat is onveranderd positief.

Oordeelover orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Stijgende afzetprijzen verwacht

De ondernemers zijn een stuk minder optimistisch in hun verwachtingen voor de nabije toekomst dan dat ze voorgaande kwartalen waren. Zo wordt er een afname van de orders voorzien. Wel wordt er een stijging van de afzetprijzen verwacht. Over de toekomstige omzet zijn de meningen verdeeld, 19 procent van de ondernemers voorziet een toename, terwijl 25 procent een afname verwacht. Ook over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers een stuk minder optimistisch dan voorgaande kwartalen. Wel ziet ruim een derde van de ondernemers een tekort aan arbeidskrachten als belemmering voor de zakelijke activiteiten.

Verwachting voor het derde kwartaal 2008

Verwachting voor het derde kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.