Met of zonder re-integratieondersteuning naar werk (voorlopige cijfers 2007)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar een beter inzicht in de effectiviteit van ingezette re-integratiemiddelen. In dit kader heeft SZW het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) verzocht om te onderzoeken hoeveel personen die in 2007 van een uitkering naar werk stromen, re-integratieondersteuning hebben gekregen. Tevens wordt vastgesteld in welke mate er in 2007 sprake is van inzet van loonkostensubsidies. Naast een manier om snel te kunnen rapporteren over de effectiviteit van de ingezette re-integratiemiddelen geeft dit onderzoek ook beter inzicht geven in de omvang van de stromen.