Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

In juni 2008 werd weliswaar meer omgezet, maar het omzetvolume per gemiddelde werkdag was kleiner dan in juni vorig jaar. Daar staat een groter volume van de gemiddelde dagproductie tegenover. De orderportefeuille vertegenwoordigde een hogere waarde dan in juni 2007. De ondernemers moesten aanzienlijk meer betalen voor grond- en hulpstoffen. Daarom waren de eindproducten beduidend duurder. Van de drie subbranches staat de aardolie-industrie er het meest florissant voor.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(juni 2008 t.o.v. juni 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Hogere omzet door gestegen afzetprijzen

In juni 2008 was de omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie 18 procent hoger dan in juni 2007. Evenals in mei realiseerde de branche in juni de sterkste toename van de omzet binnen de industrie. Deze omzetgroei is volledig toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was ruim 4 procent kleiner. Vooral in het buitenland gingen de zaken minder goed. Daar werden in juni bijna 10 procent minder eenheden product verkocht, terwijl in eigen land de afzet juist bijna 6 procent groter was. Dat positieve resultaat komt volledig voor rekening van de aardolie-industrie. Die subbranche realiseerde in het binnenland een 21 procent hogere afzet.

Over het tweede kwartaal van 2008 viel de afzet ruim 5 procent terug ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2007. Hogere afzetprijzen zorgden er voor dat de omzet met 16 procent toenam.

Waarde orderontvangsten chemie op het hoogste niveau ooit

De waarde van de orderontvangsten in de chemische industrie was in juni ruim 5 procent hoger dan in juni vorig jaar. Nooit eerder was de waarde van de orderontvangsten in één maand zó hoog.

De orderontvangsten hadden in het tweede kwartaal een waarde die bijna 4 procent hoger was dan in het overeenkomstige kwartaal van 2007.

Prijzen fors hoger

In juni 2008 was een vat North Sea Brent olie, in dollars, 90 procent duurder dan in juni vorig jaar. De waardevermindering van de dollar ten opzichte van de euro temperde het effect van de duurder geworden olie op de prijzen van grond- en hulpstoffen. De prijs in euro’s was door het wisselkoerseffect ruim 60 procent hoger. De fors duurdere grond- en hulpstoffen vertaalden zich in een ruim 35 procent hogere verbruiksprijs. Mede door de duurdere grond- en hulpstoffen hebben de producenten de prijzen van hun producten naar boven moeten aanpassen. De afzetprijs steeg daarom met bijna een kwart. Op de binnenlandse markt zijn de producten iets minder in prijs gestegen dan op de buitenlandse markt.

In het tweede kwartaal van 2008 nam in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2007 de verbruiksprijs van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie toe met 30 procent. De eindproducten werden 20 procent duurder.

Meer productie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie produceerde in juni bijna 2,5 procent meer dan in juni 2007. De aardolie-industrie leverde de grootste bijdrage aan de totale productiegroei van de branche.

In het tweede kwartaal van dit jaar werd ruim 2 procent meer geproduceerd dan in hetzelfde kwartaal van 2007.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in het eerste kwartaal van 2008 bijna 3,5 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007. Daarmee is deze branche de grootste groeier binnen de industrie. Het is al het elfde kwartaal op rij waarin het volume van de bruto toegevoegde waarde groter is dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het jaar 2007 werd afgesloten met een bijna 3,5 procent groter volume.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen