Statistisch Bulletin no. 31

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Internationale handel, Macro-economie, Natuur en milieu en Prijzen