Sterke groei uitvoer Nederlands product

In het eerste kwartaal van 2008 is het volume van de uitvoer van goederen met ruim 6 procent gestegen. Vooral de export van in Nederland geproduceerde goederen nam hierbij opvallend sterk toe. De groei van de totale invoer bedroeg bijna 8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2007.

Uitvoer uit Nederlands product en wederuitvoer nemen bijna even sterk toe

De totale uitvoergroei in het eerste kwartaal van 2008 was iets hoger dan in dezelfde periode in 2007. De samenstelling van de export is echter wel veranderd. De wederuitvoer (geïmporteerde goederen die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd) groeide in 2007 gemiddeld ruim twee keer zo hard als de uitvoer van Nederlands product. In het eerste kwartaal van 2008 liggen deze groeicijfers veel dichter bij elkaar. De wederuitvoer groeide met bijna 7 procent. Dankzij de sterke toename van de uitvoer van gas steeg de uitvoer van Nederlands product met bijna 6 procent.

De uitvoer van diensten groeide in het eerste kwartaal met bijna 8 procent. Hiermee komt de totale uitvoergroei uit op 6,5 procent. In 2007 groeide de dienstenuitvoer nog met gemiddeld 6 procent.

Ontwikkeling uitvoer Nederland

Ontwikkeling uitvoer Nederland

Groei van de invoer neemt fors toe

De invoer van goederen steeg in het eerste kwartaal van 2008 met 7,7 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2007. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de invoer van vliegtuigen, radio’s en tv’s in dit kwartaal. De invoer van diensten nam dit kwartaal met ruim 7 procent toe. In het eerste kwartaal van 2007 steeg de totale invoer nog met 6 procent.

De meest actuele ontwikkeling van de export vindt u in het Conjunctuurbericht
 
Meer informatie en cijfers vindt u op de themapagina Internationale handel

De cijfers in dit bericht zijn geactualiseerd ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over het eerste kwartaal 2008.