Monitor motor- en autobranche eerste kwartaal 2008

De bedrijven in de motor- en autobranche kunnen terugkijken op een goed eerste kwartaal. Vooral de bedrijfsautobranche behaalde een forse omzetgroei. De omzet van de motorfietsbedrijven kreeg een positieve impuls door de stijging van het aantal verkochte nieuwe motorfietsen.

Omzet motor- en autobranche opnieuw hoger

De omzet in de motor- en autobranche steeg met bijna 3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het was het twaalfde achtereenvolgende kwartaal dat de omzet groeide. De grootste groei kwam ook dit kwartaal weer voor rekening van de bedrijfsautobranche. De omzet bij de personenautobedrijven bleef in het eerste kwartaal nagenoeg ongewijzigd.

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

 Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Vraag naar personeel neemt toe

In het eerste kwartaal van 2008 ontstonden 6 duizend nieuwe vacatures in de motor- en autobranche. Eenzelfde aantal werd ook vervuld. Er stonden 4,7 duizend vacatures open aan het einde van het eerste kwartaal, 900 meer dan een jaar eerder. Sinds 2006 schommelt het aantal openstaande vacatures tussen 4 en 5 duizend. De arbeidsmarkt blijft hiermee gunstig voor mensen die werk zoeken in deze branche of van baan willen veranderen.

Aantal openstaande vacatures

 Aantal openstaande vacatures

Omzet bedrijfsauto’s blijft toenemen

In het eerste kwartaal van 2008 was de omzet in de handel in en reparatie van bedrijfsauto’s 10 procent hoger dan een jaar eerder. De verkoop van nieuwe bedrijfsauto’s zit nog steeds flink in de lift. Vanaf eind 2005 is de omzet flink toegenomen. De positieve economische ontwikkelingen en het vertrouwen van bedrijven in de economie hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

 Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzet personenautobranche vrijwel ongewijzigd

De omzet van de personenautobranche is dit kwartaal, na een lange periode van flinke groei, licht gedaald. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2007 nam de omzet met 0,1 procent af. De personenautobranche is hiermee de enige branche binnen de motor- en autobranche waarbij de omzet afnam in het eerste kwartaal van 2008. Tussen 2003 en 2005 kampte de autobranche ook met omzetdalingen. In die jaren waren de consumenten minder gunstig gestemd over de economie en namen hun bestedingen aan auto’s af.

Omzetontwikkeling personenautobranche

Omzetontwikkeling personenautobranche

Kleine groei verkoop personenauto’s

In het eerste kwartaal van 2008 zijn in totaal bijna 164 duizend nieuwe personenauto’s verkocht. Dat is 1,5 procent meer dan een jaar eerder toen er ruim 161 duizend nieuwe personenauto’s werden verkocht. Het belang van de zakelijke markt in de verkoop van nieuwe personenauto’s is aanzienlijk. Bijna de helft van deze nieuwverkopen was bestemd voor de zakelijke markt. Mede door de aanhoudende economische groei is de verkoop van leaseauto’s een grotere rol gaan spelen.

Aantal nieuwverkochte personenauto’s

 Aantal nieuwverkochte personenauto’s

Omzet autoservicebedrijven licht toegenomen

Hoewel de groei iets lager was dan in het voorgaand kwartaal hebben de autoservicebedrijven het eerste kwartaal afgesloten met een lichte omzetgroei. De omzet was in het eerste kwartaal van 2008 bijna 1 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2007. Verleden jaar werd de omzet in de wintermaanden positief beïnvloed door de grote vraag naar winterbanden.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

 Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetgroei handel in auto-onderdelen houdt aan

De bedrijven in de handel in auto-onderdelen hebben hun omzet in het eerste kwartaal van 2008 weer vergroot ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet was 3,3 procent hoger. Vanaf 2004 is de omzet elk kwartaal toegenomen, met een positieve uitschieter in het vierde kwartaal van 2006.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

 Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetgroei motorfietsbedrijven fors hoger

De motorfietsbedrijven kunnen terugkijken op een zeer goed eerste kwartaal. De omzet was in het eerste kwartaal van 2008 7,4 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2007. Dit is de hoogste omzetgroei van de afgelopen jaren. De omzetstijging werd mede veroorzaakt door de stijging van het aantal nieuwverkochte motorfietsen.

Omzetontwikkeling motorfietsbedrijven

 Omzetontwikkeling motorfietsbedrijven

Verkoop motorfietsen gaat uitstekend

In het eerste kwartaal van 2008 zijn 5 350 nieuwe motorfietsen op kenteken gezet. Dat is een stijging van ruim 16 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2007. De verkoop van motorfietsen is dit jaar vroeg van start gegaan. Het mooie weer in de eerste twee maanden van het jaar heeft bijgedragen aan de goede verkoopresultaten. De toenemende belangstelling voor de motorfiets wordt mede veroorzaakt door het groeiende gebruik van de motorfiets in het woon-werkverkeer.

Aantal nieuwverkochte motorfietsen

Aantal nieuwverkochte motorfietsen

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca.