Monitor uitzendbranche eerste kwartaal 2008

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven was in het eerste kwartaal bijna 12 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Daarmee werd de lijn van teruglopende omzetgroei in deze branche verder doorgezet. Het oordeel over het economische klimaat is ook verder afgenomen en onder de ondernemers bevonden zich meer negatief dan positief gestemden. Wel hebben ze nog optimistische verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2008.

Verder afvlakking omzetgroei

Voor het vierde kwartaal op rij vlakte de omzetgroei af. Daarmee belandde de omzetontwikkeling van de uitzendbranche in het eerste kwartaal van 2008 op het laagste niveau in drie jaar tijd. Met bijna 12 procent kwam de groei ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder 3,5 procentpunt lager uit dan in het eraan voorafgaande kwartaal. De uitzendbranche is echter nog steeds de best presterende branche binnen de zakelijke dienstverlening, die als geheel een omzetgroei realiseerde van bijna 8 procent. Het verschil tussen de omzetontwikkeling van de uitzend- en uitleenbedrijven en de totale zakelijke dienstverlening wordt wel steeds kleiner. Lag dit verschil in 2006 en de eerste helft van 2007 steeds boven de 10 procent, in het eerste kwartaal van 2008 is dit gedaald naar slechts 4 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Gematigde groei aantal uitzenduren

De ontwikkeling van het totale aantal uitzenduren volgt de tendens van de omzetgroei van de uitzend- en uitleenbedrijven. In het eerste kwartaal van 2008 behaalde de branche met 7,2 procent het laagste groeicijfer sinds het derde kwartaal van 2004. De seizoensgecorrigeerde indexcijfers laten een afvlakking zien van het aantal uitzenduren (fase A), terwijl het aantal detacheringsuren (fase B+C) nog steeds toeneemt. Ook voor dit type uren is de groei op zijn retour. Met een toename van bijna 14 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2007 groeide het aantal detacheringsuren aanzienlijk sterker dan de uitzenduren die op 3,6 procent groei uitkwamen. Het economische klimaat was in het eerste kwartaal van 2008 nog steeds voorspoedig genoeg voor bedrijven om detacheringscontracten te verkiezen boven de meer vrijblijvende aanstelling van uitzendkrachten.

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Verdere verslechtering van de oordelen

Uit de conjunctuurtest van april blijkt dat de goede stemming onder de ondernemers in de uitzendbranche bijna verdwenen is. De ondernemers ontvingen naar eigen zeggen in het eerste kwartaal van 2008 iets meer orders dan in het vierde kwartaal van vorig jaar. De tevredenheid over de orderontvangsten is nagenoeg gelijk aan het vorige kwartaal. In het eerste kwartaal zijn volgens de ondernemers de afzetprijzen verder gestegen, maar de personeelssterkte is niet veranderd. Het oordeel over het huidige economisch klimaat is verder afgenomen en er waren zelfs meer negatief dan positief gestemde ondernemers. Het saldo van deze indicator is in een jaar tijd van een waarde van bijna plus 70 teruggevallen naar min 2. Hiermee is dit oordeel op hetzelfde niveau beland als begin 2005. De stemming onder ondernemers in de uitzendbranche is na een bloeiperiode van drie jaar sinds begin 2007 in een neerwaartse tendens beland.

Oordeelover orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Ondernemers nog wel optimistisch in hun verwachtingen

De ondernemers in de uitzendbranche zijn nog wel optimistisch in hun verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2008. Per saldo denkt nog bijna 20 procent van de ondernemers dat het aantal orders en opdrachten verder zal stijgen. Ook de afzetprijzen zullen naar verwachting verder toenemen. De uitzend- en uitleenbedrijven voorzien dan ook een stijgende omzet in het tweede kwartaal. Slechts 4 procent van de ondernemers verwacht komend kwartaal een toename van de personeelssterkte. Een klein jaar terug was dit saldo nog 45 procent.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2008

Verwachting voor het tweede kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.