Monitor detailhandel eerste kwartaal 2008

Ook in het eerste kwartaal van 2008 heeft de detailhandel meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De koopbereidheid van consumenten veranderde nauwelijks in het eerste kwartaal. Het aantal vacatures in de detailhandel bleef onverminderd hoog. Binnen de detailhandel zetten vooral de foodwinkels meer om dan een jaar eerder.

Omzet detailhandel blijft toenemen

In het eerste kwartaal van 2008 heeft de detailhandel 2,9 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van de detailhandel groeide daarmee voor het elfde kwartaal op rij. Vooral de prijzen droegen in het eerste kwartaal bij aan de omzetgroei. Voor hetzelfde mandje met artikelen moest de consument 2,0 procent meer afrekenen aan de kassa. Daarnaast groeide het volume van de verkopen licht, met 0,8 procent.

Omzetontwikkeling detailhandel

Omzetontwikkeling detailhandel

Consumptie blijft groeien

In het eerste kwartaal van 2008 gaven huishoudens 2,3 procent meer uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is in lijn met de voorgaande kwartalen. In 2007 groeide de consumptie met 2,1 procent. Ruim een derde van de consumptieve bestedingen wordt bij de detailhandel gedaan.

Zowel aan goederen als aan diensten is in het eerste kwartaal meer uitgegeven dan een jaar eerder. De bestedingen hieraan lagen respectievelijk 2,0 en 2,6 procent hoger.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Koopbereidheid nagenoeg onveranderd

De koopbereidheid van consumenten veranderde nauwelijks in het eerste kwartaal en kwam in maart 2008 uit op -2. Er waren net wat meer pessimisten dan optimisten. De koopbereidheid is gebaseerd op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen en op het oordeel over de eigen financiële situatie. Consumenten werden in de eerste drie maanden van het jaar iets negatiever over het doen van grote aankopen. Over de eigen financiële situatie in de twaalf maanden ervoor waren ze juist wat minder negatief. Het financiële vooruitzicht veranderde nauwelijks.

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Aantal vacatures onverminderd hoog

Het aantal openstaande vacatures in de detailhandel bleef in het eerste kwartaal van 2008 onverminderd hoog. Er stonden bijna 18 duizend vacatures open. Dat is bijna evenveel als in het vierde kwartaal van 2007. In het eerste kwartaal ontstonden er 32 duizend nieuwe vacatures. Het aantal vervulde vacatures was nagenoeg even groot. In vergelijking met een jaar eerder nam het aantal vacatures in het eerste kwartaal toe met ongeveer 5 duizend.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Foodsector

Omzet foodwinkels blijft fors toenemen

In het eerste kwartaal van 2008 boekten de winkels in voedings- en genotmiddelen 6,7 procent meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei was daarmee ongeveer even hoog als in het vierde kwartaal van 2007. De prijzen stegen met 3,4 procent. Vooral zuivel- en graanproducten waren duurder dan een jaar eerder. Het volume van de omzet was 3,2 procent groter.

Omzetontwikkeling foodsector

Omzetontwikkeling foodsector

Vooral supermarkten boekten meer omzet

De omzetgroei in de foodsector kwam vooral voor rekening van de supermarkten. Die realiseerden in het eerste kwartaal van dit jaar 8,1 procent meer omzet dan het jaar ervoor. Prijs en volume namen beide met ongeveer 4 procent toe. De speciaalzaken in voedings- en genotmiddelen hadden duidelijk een minder goed kwartaal. Zij boekten een lichte omzetdaling.

Omzetontwikkeling supermarkten en speciaalzaken

Omzetontwikkeling supermarkten en speciaalzaken

Non-foodsector

Nauwelijks omzetgroei non-foodwinkels

De winkels in non-foodartikelen behaalden in het eerste kwartaal van 2008 slechts een geringe omzetgroei. De omzet lag 0,3 procent hoger dan een jaar eerder. De groei was daarmee duidelijk minder dan in de voorgaande kwartalen. In het vierde kwartaal van 2007 kwam de groei nog uit op 2,4 procent. Het volume was in het eerste kwartaal van 2008 zelfs iets kleiner dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Omzetontwikkeling non-foodsector

Omzetontwikkeling non-foodsector

Minder omzet winkels in consumentenelektronica

De winkels in consumentenelektronica verloren in het eerste kwartaal van 2008 omzet vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. De omzet nam af met 2,2 procent. Het is voor het eerst in bijna drie jaar dat de consumentenelektronica minder omzette een jaar eerder. In 2007 was er in deze branche nog sprake van een forse groei, namelijk van 5,0 procent op jaarbasis.

Omzetontwikkeling winkels in consumentenelektronica

Omzetontwikkeling winkels in consumentenelektronica

Detailhandel niet-in-winkel

Omzetgroei postorderbedrijven houdt aan

De postorder- en internetverkopers behaalden in het eerste kwartaal van 2008 opnieuw een forse omzetgroei. De bedrijven in deze branche hadden ongeveer 6 procent meer omzet dan een jaar eerder. De groei was daarmee wel wat lager dan gemiddeld over 2007. In 2007 nam de omzet op jaarbasis toe met ongeveer 10 procent.

Omzetontwikkeling postorderbedrijven en internetverkopers

Omzetontwikkeling postorderbedrijven en internetverkopers

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca.