Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in maart 2008 flink meer omgezet dan dezelfde maand een jaar eerder. Ook de omzetgroei gemeten over het eerste kwartaal is beduidend hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was in maart groter. De verbruiks- en afzetprijzen zijn opnieuw fors hoger dan een jaar eerder. Het volume van de productie per gemiddelde werkdag nam licht toe.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(maart 2008 t.o.v. maart 2007)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Omzet hoger

Vergeleken met maart 2007 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie in maart 12 procent meer omgezet. In het eerste kwartaal groeide de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie met 14 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2007.

De omzet groeide in maart 2008 in binnen- en buitenland met vrijwel dezelfde orde van grootte. De omzet werd negatief beïnvloed doordat maart 2008 twee werkdagen minder telde dan een jaar eerder. Hogere afzetprijzen per gereed product hadden echter een positief effect op de omzet. Per gemiddelde werkdag was het omzetvolume 11 procent groter dan in maart 2007. Dit is ruim hoger dan de gemiddelde groei van het omzetvolume per werkdag in de afgelopen drie maanden. In het eerste kwartaal van 2008 was het omzetvolume per werkdag ruim 4 procent groter dan in de eerste drie maanden van 2007. In de periode januari tot en met maart groeide het omzetvolume per werkdag in het buitenland iets meer dan in eigen land, namelijk met 13 procent tegenover 8 procent.

Opnieuw hogere prijzen

Ook in maart 2008 zijn de verbruiks- en afzetprijzen in de voedings- en genotmiddelenindustrie beduidend hoger dan een jaar eerder. De verbruiksprijs steeg met 15 procent en geïmporteerde grond- en hulpstoffen zijn 19 procent in prijs gestegen. De prijs van een gereed product is in maart 11 procent gestegen vergeleken met maart 2007. De prijsstijgingen binnen de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn al maanden erg hoog.

De ontwikkelingen van verbruiksprijs en afzetprijs zijn over het eerste kwartaal van 2008 bekeken vrijwel gelijk aan die van maart 2008.

Productie groter

Ten opzichte van maart 2007 is het productievolume per werkdag met 1 procent licht gegroeid. Deze groei is vrijwel gelijk aan de gemiddelde groei van het productievolume in het eerste kwartaal.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het vierde kwartaal van 2007 1 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2006. Het is het elfde opeenvolgende kwartaal waarin het volume groter was dan in het vergelijkbare kwartaal van het voorgaande jaar. De groei van het vierde kwartaal kwam daarmee een fractie hoger uit dan de groei van het derde kwartaal. In heel 2007 groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie met ruim 1,5 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen