Economische groei vertraagt licht in eerste kwartaal van 2008

De groei van de Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2008 iets vertraagd ten opzichte van de prestaties in 2007. Het bruto binnenlands product (bbp) lag in het eerste kwartaal 3,1 procent hoger dan een jaar eerder. De economie groeide hiermee nog altijd behoorlijk sterk, maar de groei was iets lager dan het gemiddelde van 3,5 procent over 2007. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2007 groeide de Nederlandse economie slechts met 0,2 procent.

Bruto binnenlands product

ruto binnenlands product

Export en investeringen stimuleren de economische groei

De groei van de Nederlandse economie heeft een brede basis. Naast de export, al jarenlang de belangrijkste aanjager van de economie, leverden ook de investeringen in vaste activa in het eerste kwartaal van 2008 een belangrijke bijdrage aan de groei van het bbp. De groei van de consumptie lag echter lager dan in het vierde kwartaal van 2007.

Ontwikkeling bestedingen

Ontwikkeling bestedingen

Delfstoffen en commerciële diensten stimuleren de groei

Alle bedrijfstakken hebben in het eerste kwartaal van 2008 een positieve bijdrage geleverd aan de economische groei. Dankzij een forse toename van de aardgasproductie leverde de delfstoffenwinning de grootste bijdrage. Net als in de voorgaande kwartalen namen ook de financiële en zakelijke dienstverleners een groot deel van de groei voor hun rekening. De bijdrage van de industrie was aanzienlijk lager dan in de vorige kwartalen.

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-groei in het eerste kwartaal van 2008

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-groei in het eerste kwartaal van 2008