Oordeel en verwachtingen: voedings- en genotmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van april 2008 blijkt dat het beeld in de voeding- en genotmiddelenindustrie iets positiever is. De orderontvangsten zijn licht gestegen en de oordelen zijn iets positiever dan vorige maand. Er wordt een lichte toename van de productie en de buitenlandse afzet in de komende maanden verwacht. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als licht optimistisch.

Iets positievere oordelen

De ondernemers zagen in maart een lichte toename van de orderontvangsten ten opzichte van februari. Het oordeel over deze orderontvangsten is dan ook iets verbeterd. De tevredenheid over de totale en buitenlandse orderpositie is eveneens iets toegenomen deze maand. Het oordeel over de voorraad gereed product is nagenoeg niet veranderd. Het sentiment onder de ondernemers lijkt in 2008 iets af te zwakken.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie verwacht

Volgens de ondernemers is de productie in maart toegenomen ten opzichte van de maand ervoor. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers een lichte toename van de productie. Verder wordt door een kleine meerderheid van de ondernemers stijgende afzetprijzen verwacht. De verwachting over de personeelssterkte is verbeterd, de ondernemers verwachten een toename in de personeelssterkte.

Verwachting voor april tot en met juni 2008

Verwachting voor april tot en met juni 2008

Lichte toename buitenlandse afzet verwacht

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat volgens de ondernemers de concurrentiepositie op de binnenlandse markt in het eerste kwartaal verder is verbeterd. Op de markt binnen de EU en buiten de EU is de concurrentiepositie echter verslechterd. De ondernemers zijn dan ook minder optimistisch in hun verwachting over de buitenlandse afzet in het tweede kwartaal, er wordt een lichte toename voorzien. De bezettingsgraad is in het eerste kwartaal gestegen en kwam uit op 85,0. De aanwezige productiecapaciteit wordt door 91 procent van de ondernemers als voldoende beoordeeld.