Ontwikkelingen in de huishoudensdynamiek sinds 1971

Bevolkingstrends 1e kwartaal 2008. In de periode 1971–2006 is het percentage alleenstaanden in de Nederlandse bevolking verdrievoudigd. Deze toename vond plaats in vrijwel alle fasen van de demografische levensloop. Jongeren wonen tegenwoordig een aantal jaren op zichzelf voordat ze gaan samenwonen. Samenwonenden gaan eerder uit elkaar als de relatie op een dood spoor zit. Meer ouderen blijven, ook na verweduwing, zelfstandig wonen. In dit artikel wordt nagegaan in hoeverre deze veranderingen leiden tot structurele wijzigingen in de huishoudenssamenstelling van de bevolking van Nederland, en welke demografische processen hieraanten grondslag liggen. Auteur: Carel Harmsen