Verdieping handelsstatistieken

Een van de speerpunten in het meerjarenprogramma 2004-2008 van het CBS is het verbreden en verdiepen van de statistieken van handel en dienstverlening.