Uitzendbureaus (monitor zakelijke diensten)

Tot deze groep (SBI 74501 / 74502) behoort het bemiddelen bij het tijdelijk plaatsen van personen, die tijdens de plaatsing door de uitzendorganisatie wordt betaald (uitzendbureaus). Uitleenbedrijven behoren eveneens tot deze groep. De werkzaamheden bestaan uit het tijdelijk plaatsen (detacheren) van eigen (loonlijst)personeel bij andere bedrijven waarbij de gezagsverhouding i.c. verantwoording over de te verrichten werkzaamheden bij het ontvangende bedrijf ligt. Het uitlenen van personeel via arbeidspools behoort eveneens tot deze groep.