Monitor uitzendbranche vierde kwartaal 2007

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven nam in het vierde kwartaal met iets meer dan 15 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2006. Daarmee kwam de groei dit kwartaal weer lager uit dan voorgaand kwartaal. De goede stemming onder de ondernemers is ook verder aan het afzwakken. Er is nog wel sprake van positieve oordelen en optimistische verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2008, maar het is wel minder positief dan voorgaande kwartalen.

Omzetgroei weer minder fors

Na een lange periode met groeistijgingen is er sinds het tweede kwartaal van 2007 sprake van een afname van omzetgroei in de uitzendbranche. Het vierde kwartaal was het derde op rij waarbij de omzetgroei rond de twee procentpunten lager lag dan de groei van het kwartaal eraan voorafgaand. De omzetgroei in deze branche is nog steeds bijna twee maal zo hoog als de omzetgroei van de totale zakelijke dienstverlening, maar bereikte in het vierde kwartaal desalniettemin het laagste groeiniveau sinds eind 2005. Ook over het jaar 2007 als geheel was de uitzendbranche met een groei van bijna 20 procent de best presterende branche binnen de zakelijke dienstverlening.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Groei uitzenduren

De groei van het totale aantal uitzenduren lag het vierde kwartaal met 8,4 procent voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2005 onder de 10 procent. Dit was opnieuw het gevolg van de aanzienlijk minder sterke groei van de uitzenduren (fase A) welke nog slechts 5 procent bedroeg. Dit was de laagste groei in ruim 3 jaar tijd. De detacheringsuren (fase B+C) aan de ander kant vertoonden wederom een sterke groei van bijna 15 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2006. Daarmee vlakt de groei van de detacheringsuren ook licht af in de loop van 2007, maar beduidend minder dan van de uitzenduren. Door de economische groei in Nederland gedurende de afgelopen periode blijken steeds meer bedrijven genegen om personeel een vastere aanstelling te geven ten nadele van meer vrijblijvende uitzendcontracten. Over 2007 als geheel beschouwd bedroeg de groei in het totaal aantal uitzenduren 13 procent tegenover ruim 17 procent over 2006.
Deze afname in groei was geheel te wijten aan de verminderde groei van de uitzenduren want de detacheringsuren bleven met een groei van ruim 18 procent in 2007 op hetzelfde niveau een jaar eerder.

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Verdere verslechtering van de oordelen

Uit de conjunctuurtest van januari blijkt dat de goede stemming onder de ondernemers in de uitzendbranche verder aan het afzwakken is. De ondernemers ontvingen naar eigen zeggen in het vierde kwartaal 2007 meer orders dan in het derde kwartaal. De tevredenheid over de orderontvangsten is gelijk aan vorig kwartaal. In het vierde kwartaal zijn volgens de ondernemers de afzetprijzen gestegen en is de personeelssterkte verder toegenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat is nog altijd positief, maar is wel verder afgenomen. Het saldo van deze indicator is in een half jaar tijd van een waarde van plus 70 teruggevallen naar plus 23. De stemming onder de ondernemers is na 2004 sterk verbeterd, maar is in de tweede helft van 2007 wat aan het afzwakken.

Oordeelover orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel 1 over orderontvangsten en economisch klimaat

Ondernemers iets optimistischer in hun verwachtingen

De ondernemers zijn iets optimistischer in hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2008. Per saldo 34 procent van de ondernemers verwacht een verdere stijging van de orders en opdrachten. Ook de afzetprijzen zullen naar verwachting verder stijgen, maar liefst 66 procent verwacht hogere afzetprijzen in het eerste kwartaal. De ondernemers verwachten ook een stijgende omzet. Per saldo verwacht 15 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte komend kwartaal. Een half jaar terug was dit saldo nog 45 procent.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2008

Verwachting voor het eerste kwartaal 2008

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.