Economische dynamiek in cijfers 2004

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft voor de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de economische dynamiek in verschillende bedrijfstakken in kaart gebracht. Aan de hand van een zestal indicatoren wordt een beeld geschetst van de demografische veranderlijkheid, marktconcentratie en –dominantie en groei in de bedrijfstakken. De uitkomsten zijn berekend over 2004 en worden getoond in de bijgevoegde uitgebreide tabellenset.

Rapport Economische dynamiek in cijfers 2004

Erratum

Tabel 2 van de tabellenbijlage (pagina 24 t/m 29) is in het bovenstaande rapport niet correct weergegeven. De gecorrigeerde versie van de tabel is in bijgevoegd document te vinden.

Tabel 2. Aantal geregistreerde bedrijven, aantal toe- en uittredende bedrijven en churn per bedrijfsklasse, 2004