Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van februari 2008 blijkt dat het beeld in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie zeer positief blijft. De orderontvangsten zijn iets toegenomen vergeleken met een maand eerder en de oordelen zijn nog altijd positief. De ondernemers verwachten verder een stijging van de productie, evenals een toename van de personeelssterkte. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als zeer optimistisch.

Aanhoudend positieve oordelen

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in januari nog iets toegenomen. De oordelen van de ondernemers over hun orderontvangsten, de orderposities en de voorraad gereed product zijn dan ook onveranderd positief. De index orderpositie is verder gestegen naar 121,9 (juli 2000=100). In 2007 wordt het beeld in deze branche bepaald door een goede orderpositie en grote tevredenheid van de ondernemers hierover.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers optimistisch in hun verwachtingen

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in januari een gelijke productie ten opzichte van december. Ze verwachten voor de maanden februari tot en met april een verdere toename van de productie. Dit zal volgens hen gepaard gaan met stijgende afzetprijzen. De ondernemers zijn positief over de toekomstige personeelssterkte. Van de ondernemers verwacht per saldo 16 procent een toename van het aantal werknemers.

Verwachting voor februari tot en met april 2008

Verwachting voor februari tot en met april 2008