Duurzame goederen aanjagers consumptiegroei

In 2007 werd door huishoudens 2 procent meer besteed aan goederen en diensten. Een jaar eerder was de stijging van de binnenlandse consumptie bijna 3 procent. De groei van de afgelopen twee jaar volgt op een periode waarin de huishoudens de hand wat steviger op de knip hielden.

Binnenlandse consumptie door huishoudens

Binnenlandse consumptie door huishoudens

Er werd in 2007 vooral meer besteed aan duurzame goederen. Hiertoe behoren artikelen als kleding, meubels en televisies, maar ook auto’s. De bestedingen aan duurzame goederen stegen in 2007 met 4,4 procent. Ook in 2006 groeiden deze bestedingen sterk, met bijna 6 procent. Na de vorige periode van hoogconjunctuur, die in 2000 eindigde, is de groei niet meer zo hoog geweest.        

Consumptie van duurzame goederen

Consumptie van duurzame goederen

Door de sterke stijging waren de bestedingen aan duurzame goederen zowel in 2006 als 2007 de aanjager van de consumptiegroei. In 2007 namen ze bijna de helft van de toename van de binnenlandse consumptie voor hun rekening. Dit is opmerkelijk, omdat maar een vijfde deel van de bestedingen door huishoudens bestaat uit aankopen van duurzame goederen. De bestedingen aan diensten vormen de grootste consumptiecategorie. Meer dan de helft van de bestedingen door huishoudens heeft betrekking op diensten. Het gaat bijvoorbeeld om uitgaven aan huisvesting, dokter en tandarts, openbaar vervoer en uit eten gaan. De bestedingen aan diensten groeiden in 2007 met 1,7 procent aanzienlijk minder hard dan die van de duurzame goederen. Toch leverden zij door hun gewicht een even grote bijdrage aan de consumptiegroei.

Bijdrage aan de consumptiegroei, 2007

Bijdrage aan de consumptiegroei, 2007

Naast de duurzame goederen en de diensten droeg ook de consumptie van voeding, dranken en tabak positief bij. De categorie overige goederen zorgde voor de enige negatieve bijdrage aan de consumptiegroei. Dit heeft te maken met het gasverbruik. Door het zachte weer werd er in de eerste maanden van 2007 aanzienlijk minder gestookt dan een jaar eerder. Aan het eind van het jaar was het gasverbruik wel fors hoger, maar dit heeft de daling uit de eerste maanden niet geheel gecompenseerd. Per saldo heeft het gasverbruik de consumptiegroei geremd.