Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie was in december 2007 hoger dan in december 2006. Het omzetvolume is daarentegen kleiner geworden. De prijzen waren hoger. Verder is het productievolume iets toegenomen.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(december 2007 t.o.v. december 2006)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Omzetvolume kleiner

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in december 2007 een kleiner omzetvolume gerealiseerd dan in december 2006. Het omzetvolume in het buitenland kromp met ruim 5 procent tegenover een afname van ruim 3,5 procent in eigen land. De bijbehorende omzet was in december 7 procent hoger dan in december 2006. Dat komt door hogere afzetprijzen. Met name in eigen land is de omzet gegroeid en wel met 9 procent. In het buitenland steeg deze met bijna 4 procent.

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft het jaar 2007 met een mooi groeicijfer afgesloten. De omzet is 10 procent hoger uitgekomen vergeleken met 2006. Wel werd het jaar 2007 gekenmerkt door forse prijsstijgingen. Het volume van de omzet is 3 procent groter geworden maar dat is ruim een half procentpunt minder dan de volumegroei van 2006.

Hogere prijzen

De prijzen in de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn al een aantal maanden uitzonderlijk hoog. December 2007 was hierop geen uitzondering. De afzetprijs is ruim 11 procent hoger uitgekomen dan in december 2006. In eigen land steeg de afzetprijs met 13 procent en in het buitenland bijna 10 procent. De branche kreeg tevens te maken met fors duurdere grond- en hulpstoffen. De verbruiksprijzen stegen met ruim 17 procent.

Sterk gestegen prijzen domineerden het beeld van 2007. Vooral in de tweede helft van het jaar namen de prijzen van grondstoffen sterk in prijs toe. Over heel 2007 kwam daardoor de verbruiksprijs ruim 10 procent hoger uit. Deze prijsverhogingen vertaalden zich in een bijna 8 procent hogere afzetprijs.

Productie groter

Ten opzichte van dezelfde maand in 2006 was het volume in december 2007 een ruime procent groter.

In heel 2007 is het volume van de productie ruim 2 procent toegenomen ten opzichte van 2006. In 2006 werd dezelfde groei van het productievolume gerealiseerd.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het derde kwartaal van dit jaar 1 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2006. Het is het tiende opeenvolgende kwartaal waarin het volume groter was dan in het vergelijkbare kwartaal van het voorgaande jaar. De groei van het derde kwartaal kwam aanzienlijk lager uit dan de groei van het tweede kwartaal. Toen was de volumestijging 3 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen

Meer cijfers staan op de cijferpagina Industrie en energie.