Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

In december 2007 boekte de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie weer meer omzet dan in dezelfde maand een jaar eerder, maar de groei is de laatste maanden wel kleiner. Datzelfde geldt voor de waarde van de orderontvangsten. De prijzen stegen licht en het volume van de gemiddelde dagproductie was iets groter dan in december 2006.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(december 2007 t.o.v. december 2006)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Hogere omzet

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie heeft in december ruim 5 procent meer omzet geboekt dan in dezelfde maand in 2006. In eigen land was de omzet bijna 2,5 procent hoger, terwijl op de exportmarkten ruim 7 procent meer werd omgezet. De iets hogere afzetprijzen hadden een positief effect op de decemberomzet. Het omzetvolume per werkdag was bijna 4 procent groter dan in december 2006. Deze volumegroei komt geheel voor rekening van positieve resultaten op de buitenlandse markt. De afzet op de exportmarkten groeide namelijk met 6 procent, terwijl de ontwikkelingen in eigen land gelijk waren aan die van december 2006.

Met de decembercijfers kan de balans over 2007 opgemaakt worden. Over heel 2007 steeg de omzet met 12 procent. Het volume van de gemiddelde dagomzet was iets meer dan 9 procent groter. De ontwikkelingen in het binnenland en het buitenland ontliepen elkaar nauwelijks.

Waarde orderontvangst iets hoger

In december 2007 was de waarde van de ontvangen orders krap 0,5 procent hoger dan in de overeenkomstige maand het jaar ervoor.

In heel 2007 groeide de waarde van orderontvangsten met bijna 6 procent. Dat is hoog, maar toch aanzienlijk minder dan in 2006. In dat jaar lag de waarde nog 15 procent hoger dan in het 2005.

Prijzen stijgen licht

De afzetprijs was in december 1,5 procent hoger dan in dezelfde maand in 2006. De verbruiksprijzen stegen in dezelfde orde van grootte. De prijsstijgingen in de tweede helft van 2007 zijn duidelijk geringer dan in de eerste zes maanden.

Uiteindelijk blijkt dat in 2007 de grond- en hulpstoffen ruim 6 procent duurder zijn geworden. De verkoopprijs van het gerede product kwam ruim 2,5 procent hoger uit.

Productievolume iets groter

Het productievolume per werkdag was in december ruim 1,5 procent groter dan in dezelfde maand in 2006. Daarmee komt het jaargemiddelde van 2007 uit op een groei van bijna 3,5 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde groeit minder hard

In het derde kwartaal van 2007 groeide het volume van de toegevoegde waarde met 1 procent. Dat is een beduidend kleinere groei dan de voorgaande drie kwartalen. In het eerste kwartaal van 2007 werd zelfs nog een record gebroken met een bijna 9,5 procent groter volume dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het tweede kwartaal was de volumegroei met 3,5 procent meer bescheiden.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen

Meer cijfers staan op de cijferpagina Industrie en energie.