Realisaties: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

In december 2007 was de omzet van de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie hoger dan in december 2006. Dit is volledig toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag en het volume van de gemiddelde dagproductie waren beide kleiner.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(december 2007 t.o.v. december 2006)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Licht hogere omzet

In december 2007 heeft de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie ruim 0,5 procent meer omgezet dan in december 2006. De omzet in het binnenland is gelijk gebleven, terwijl in het buitenland ruim 4 procent meer omzet werd geboekt. De hogere omzet komt volledig voor rekening van hogere afzetprijzen, want het omzetvolume was in december ruim 3,5 procent kleiner. Dit kleinere volume kwam vrijwel geheel voor rekening van de afzet op de binnenlandse markt. De afzet in eigen land was bijna 4,5 procent kleiner. Op de exportmarkt daalde het omzetvolume met krap 0,5 procent.

De omzet van de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie was over het jaar 2007 ruim 8 procent hoger dan over 2006. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was 3,5 procent groter dan in 2006.

Prijzen stijgen

De verbruiksprijs in de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie is in december 2007 met 5 procent toegenomen. De afzetprijs steeg in dezelfde periode iets minder sterk. Met een stijging van ruim 4,5 procent ontliepen de afzetprijzen op de binnenlandse en de buitenlandse markt elkaar niet.

Over 2007 lag de afzetprijs 5 procent hoger dan in 2006. De verbruiksprijs was ruim 5,5 procent hoger dan in 2006.

Krimp productie

Het volume van de gemiddelde dagproductie van de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie kwam in december 2007 ruim 2 procent kleiner uit dan in december 2006. In de zomer van 2006 trad voor het laatst een afname op. De productiekrimp van december 2007 zorgt ervoor dat de ontwikkeling van het laatste kwartaal van 2007 achter blijft bij de ontwikkelingen over de eerste drie kwartalen. In die kwartalen werd gemiddeld bijna 3 procent meer geproduceerd.

In heel 2007 was het volume van de gemiddelde dagproductie ruim 2 procent groter dan in 2006.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het derde kwartaal van 2007 was het volume van de bruto toegevoegde waarde ruim 2 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2006. In het tweede kwartaal van dit jaar groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde nog met 1 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen

Meer cijfers staan op de cijferpagina Industrie en energie