Statistisch Bulletin no. 6

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Prijzen.