Children in migrant families

UNICEF is initiatiefnemer van een internationaal onderzoek naar de situatie van kinderen in migrantengezinnen. In Nederland voert het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) dit onderzoek uit. Het NIDI heeft het CBS gevraagd hiervoor een tabellenset samen te stellen. De tabellen gaan over de huishoudenssituatie van kinderen van nul tot achttien jaar, hun mobiliteit, het opleidingsniveau van hun ouders en de arbeidsmarktsituatie van hun ouders. De gegevens hebben betrekking op 1 januari 2006.

Downloads