Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie heeft in oktober 2007 meer omzet gerealiseerd en meer geproduceerd dan in oktober vorig jaar. Ook de waarde van de orderontvangsten nam toe. De prijsontwikkeling van ruwe olie leidde tot een aanzienlijke stijging van verbruiks- en afzetprijzen. In het derde kwartaal van 2007 groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(oktober 2007 t.o.v. oktober 2006)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet hoger in oktober

De omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in oktober 13 procent hoger dan in oktober 2006. Het is de eerste keer in 2007 dat de groei van de omzet van deze branche met dubbele cijfers geschreven kan worden. De omzetstijging is voor ruim tweederde deel het gevolg van hogere afzetprijzen. Ook het gegeven dat oktober één werkdag meer telde dan oktober 2006 had een positief effect op de omzet. Per gemiddelde werkdag kwam de omzet voor de eerste keer in 2007 bijna 1 procent kleiner uit. Dit teleurstellende resultaat komt volledig voor rekening van de afzet in het buitenland. Op de exportmarkt was de omzet ruim 3,5 procent kleiner, terwijl in het binnenland het volume van de omzet bijna 5 procent groter was.

In alle geledingen van de branche werd meer omgezet. Vooral de aardolie-industrie deed goede zaken. In deze subbranche was de omzet ruim 30 procent hoger. Het daarbij behorende omzetvolume was in oktober bijna 5 procent groter.

Hogere waarde orderontvangst

De waarde van de orderontvangsten in de chemische industrie was in oktober 2007 bijna 4,5 procent hoger dan in oktober vorig jaar. In 2007 vertoont de ontwikkeling van de orderontvangst een neergaande tendens. Zo kwam in het eerste kwartaal de toename uit op 9 procent, gevolgd door bijna 7 procent in het tweede kwartaal. In het derde kwartaal nam de groei nog verder af en kwam uit op een plus van bijna 3,5 procent. Met de uitkomsten van oktober is de gemiddelde waarde van de orderontvangsten ruim 6 procent hoger dan in oktober 2006.

Prijzen hoger

Door de buitensporig hoge prijs van ruwe olie lag de prijs van geïmporteerde grond- en hulpstoffen in oktober 17 procent hoger dan in oktober 2006. De hogere prijs van grond- en hulpstoffen afkomstig uit het buitenland vertaalde zich in een 14 procent hogere verbruiksprijs. Mede door de duurdere grond- en hulpstoffen hebben de producenten de prijzen van hun producten dan ook verhoogd. De afzetprijs is met bijna 9 procent gestegen. Op de binnenlandse markt waren de producten ruim 7 procent duurder tegen bijna 10 procent hogere prijzen op de buitenlandse markt.

Weer meer productie

Al drie maanden achteraan realiseert de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie de grootste productiegroei binnen de industrie. De toename van de productie kwam in oktober uit op bijna 4,5 procent. Vooral de aardolie-industrie levert een royale bijdrage aan de grotere productie van deze branche.

Het lijkt er op dat in 2007 de groei van de productie het fraaie resultaat van 2006 zal overtreffen. In 2006 kwam de productie 3 procent hoger uit, terwijl in de eerste tien maanden van 2007 gemiddeld 4 procent meer werd geproduceerd dan in dezelfde periode van 2006.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in het derde kwartaal van 2007 ruim 5 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2006. Het is al het negende kwartaal op rij waarin het volume van de bruto toegevoegde waarde groter is dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De groei van het derde kwartaal kwam beduidend hoger uit dan die van het tweede kwartaal van 2007. In het tweede kwartaal nam het volume van de bruto toegevoegde waarde toe met ruim 1 procent. Het jaar 2006 werd afgesloten met een toename van 3 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen