Oordeel en verwachtingen: voeding- en genotmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van december 2007 blijkt dat het beeld in de voeding- en genotmiddelenindustrie positief blijft. De orderontvangsten zijn gestegen en de oordelen zijn positief. Er wordt een verdere toename van de productie in de komende maanden verwacht. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als optimistisch.

Toename orderontvangsten, positieve oordelen

De ondernemers zagen de orderontvangsten in november wederom verder toenemen. Vooral de orderontvangsten uit het buitenland zijn flink toegenomen. Het oordeel over deze orderontvangsten is dan ook nog altijd positief, al is het minder positief dan voorgaande maand. De tevredenheid over de totale en buitenlandse orderpositie is onveranderd positief. Het oordeel over de voorraad gereed product is verbeterd. Het sentiment onder de ondernemers is in 2007 stabiel en positief.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie verwacht

Volgens de ondernemers is de productie in november licht toegenomen ten opzichte van oktober. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers een verdere toename van de productie. Verder wordt door een meerderheid van de ondernemers stijgende afzetprijzen verwacht. De verwachting over de personeelssterkte is nagenoeg onveranderd. Er zijn per saldo meer ondernemers die een daling van het aantal medewerkers voorzien dan ondernemers die een stijging verwachten.

Verwachting voor december tot en met februari 2008

Verwachting voor december tot en met februari 2008