Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van december 2007 blijkt dat het beeld in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie positief blijft. De orderontvangsten zijn licht afgenomen vergeleken met een maand eerder, maar de oordelen zijn nog altijd positief. De ondernemers verwachten verder een lichte stijging van de productie, evenals een toename van de personeelssterkte. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als zeer optimistisch.

Aanhoudend positieve oordelen

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in november licht gedaald ten opzichte van oktober. De oordelen van de ondernemers over hun orderontvangsten en de orderpositie zijn echter nauwelijks veranderd en zijn nog altijd positief. De index orderpositie is zelf iets gestegen naar 118,8 (juli 2000=100). In 2007 wordt het beeld in deze branche bepaald door een goede orderpositie en grote tevredenheid van de ondernemers hierover.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers optimistisch in hun verwachtingen

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in november een lichte toename van de productie. Ze verwachten voor de maanden december tot en met februari een verdere lichte toename van de productie. Dit zal volgens hen gepaard gaan met stijgende afzetprijzen. De ondernemers zijn positief over de toekomstige personeelssterkte. Van de ondernemers verwacht per saldo 18 procent een toename van het aantal werknemers.

Verwachting voor december tot en met februari 2008

Verwachting voor december tot en met februari 2008