Industriebeeld: producenten blijven goed gestemd

De ondernemers in de industrie blijven goed gestemd. Het producentenvertrouwen kwam in november uit op 8,7. Dat is 0,1 punt hoger dan in oktober. Al bijna anderhalf jaar ligt de stemmingsindicator voor de industrie op een hoog niveau. Dit heeft zich nog niet eerder voorgedaan.

In september 2007 heeft de Nederlandse industrie bijna 5 procent meer omgezet dan in september vorig jaar. Deze stijging is de laagste van de afgelopen twaalf maanden. In juli werd met 13 procent nog de hoogste omzettoename van 2007 gerealiseerd. De gemiddelde dagproductie van de industrie was in september ruim 2 procent hoger dan een jaar eerder. De productiegroei was daarmee een fractie lager dan in augustus.

In het derde kwartaal van 2007 kwam de groei van het volume van de bruto toegevoegde waarde ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder uit op 2,5 procent.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Producenten optimistischer over orderpositie en verwachte productie

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Over de toekomstige productie waren de ondernemers in november iets positiever dan in oktober, net als over de orderpositie. Het oordeel over de voorraad gereed product verslechterde daarentegen iets.

Het aantal ondernemers dat aangaf dat de orderontvangsten zijn toegenomen was groter dan het aantal dat een vermindering zag. Zowel voor de binnenlandse als voor de buitenlandse markt kwamen meer orders binnen. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) daalde echter licht en kwam uit op 113,4.

De ondernemers in de industrie bleven ook positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in november opnieuw groter dan het aantal dat een daling voorzag.

Branchegegevens over het producentenvertrouwen in de industrie zijn opgenomen in de Industriemonitor op de CBS-website.

Omzetgroei vlakt af

De meeste branches van de industrie hebben meer omgezet. De voedings- en genotmiddelenindustrie had met 9 procent de grootste omzettoename. Dit kwam helemaal door de fors hogere afzetprijzen in deze branche. Hogere afzetprijzen speelden ook een belangrijke rol in de 5 procent omzetstijging van de aardolie-, chemische en rubberindustrie. De textielindustrie en de papier- en grafische industrie hadden minder omzet.

In het binnenland nam de omzet met ruim 6 procent toe. Op de buitenlandse markt boekte de industrie ruim 3 procent meer omzet. Dit is de laagste omzetgroei in ruim twee jaar.

Productiegroei iets lager

Bijna alle branches van de industrie produceerden in september 2007 meer dan in dezelfde maand van 2006. In de aardolie-, chemische en rubberindustrie was de toename met ruim 6 procent het grootst. Ook de voedings- en genotmiddelen-industrie deed het goed met een meer dan gemiddelde productiegroei.

Groei bruto toegevoegde waarde industrie ongewijzigd

In het derdekwartaal van 2007 was het volume van de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de industrie 2,5 procent groter dan dat van het overeenkomstige kwartaal van 2006. Daarmee bleef het groeitempo gelijk aan dat van het tweede kwartaal van 2007. In 2006 kwam de groei van het volume van de bruto toegevoegde waarde in de industrie uit op 2,3 procent. In het eerste kwartaal van 2007 was de groei 4,4procent.

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2007 met 4,1 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is de hoogste groei in meer dan zeven jaar. Vooral de aanzienlijk hogere productie van aardgas gaf een flinke impuls aan de economische groei. Ook door de hogere productie van de commerciële dienstverlening en de zorg groeide de economie flink. Over heel 2006 groeide de Nederlandse economie met 3,0 procent.