Schatting van het aantal voormalig Joegoslaven naar huidig herkomstgebied

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007.In de huidige statistische overzichten van het CBS zijn nog geen goede gegevens beschikbaar over personen die zijn geboren in de afzonderlijke staten van het voormalig Joegoslavië. Op basis van het kenmerk ‘geboorteland’ is dit ookniet mogelijk. Met behulp van informatie over de geboorteplaats kunnen personen van Joegoslavische herkomst echter toch naar de huidige herkomstgebieden worden ingedeeld. Auteurs: Lada Mulalic, Carel Harmsen en Ko Oudhof