Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in augustus 2007 meer omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. De industrie berekende fors hogere prijzen dan een jaar eerder. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume) is in augustus toegenomen. De productie was in augustus groter dan in augustus 2006. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het tweede kwartaal groter dan in hetzelfde kwartaal van het vorige jaar.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(augustus 2007 t.o.v. augustus 2006)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Flink hogere omzet

Nooit eerder werd in een maand zoveel omzet behaald als in augustus 2007. De omzet nam met ruim 11 procent toe. In binnen- en buitenland groeide de omzet in vrijwel dezelfde mate. De fors hogere omzet is vooral toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. Het volume van de omzet was hierdoor maar ruim 1,5 procent groter. Het omzetvolume groeide in eigen land iets meer dan in het buitenland.

Prijzen op recordhoogte

De prijzen van geïmporteerde hulp- en grondstoffen stegen in augustus naar ongekende hoogte. Intermediaire producten van eigen bodem zijn eveneens flink in prijs toegenomen vergeleken met augustus vorig jaar. Per saldo zijn de verbruiksprijzen bijna 11 procent gestegen.

De hogere kosten van hulp en grondstoffen hebben mede tot een fors hogere afzetprijs geleid. De producten van de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn in augustus bijna 10 procent in prijs gestegen. Vooral bij zuivelproducten, dierlijke en plantaardige oliën en bij dier- en veevoeders worden forse prijsstijgingen genoteerd. Zuivelproducten en dierlijke en plantaardige oliën zijn in augustus bijna 30 procent duurder geworden, diervoeders ruim 20 procent. Al sinds begin 2007 lopen de prijzen op, maar in augustus versnelde de prijsstijging ook nog eens een keer.

Productie groter

Het volume van de gemiddelde dagproductie (productievolume) van de voedings- en genotmiddelenindustrie was in augustus 2,5 procent groter dan een jaar eerder. Dit was iets minder dan de gerealiseerde groei van het productievolume in de periode januari tot en met juli. In dit tijdvak bedroeg de productiegroei gemiddeld bijna 3 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het tweede kwartaal van dit jaar 3 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2006. Het is het negende opeenvolgende kwartaal waarin het volume groter was dan het vergelijkbare kwartaal van het voorgaande jaar. De positieve uitkomsten van het eerste kwartaal van dit jaar leidden tot een volumestijging van ruim 2 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen