Statistisch Bulletin no. 39

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Macro-economie.