Juridische en economische diensten (monitor zakelijke diensten)

Deze groep (SBI 741) bevat bedrijven in de juridische en rechtskundige dienstverlening zoals advocaten, notarissen, deurwaarders en octrooibureaus. Zij vormen samen de juridische dienstverlening (SBI 7411). Verder vallen onder deze groep accountants, boekhoudbureaus, belastingconsulenten, markt- en opinieonderzoekbureaus en economische adviesbureaus. Zij worden in de monitor aangeduid als economische dienstverleners (SBI 7412 - 7414). Concerndiensten en holdings (SBI 7415) maken geen deel uit van deze cijfers.

Voor de conjunctuurtest is de SBI 741 (juridische en economische diensten) waargenomen, exclusief SBI 7411 (rechtskundige dienstverlening) en SBI 7415 (concerndiensten en holdings (geen financiële holdings)).