Oordeel en verwachtingen: voeding- en genotmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van augustus 2007 blijkt dat het beeld in de voeding- en genotmiddelenindustrie ongeveer gelijk is gebleven. De orderontvangsten zijn licht gestegen, maar het oordeel hierover is gelijk gebleven. Er wordt geen toename van de productie in de komende maanden verwacht. Wel wordt een toename van de personeelssterkte voorzien. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als licht optimistisch.

Gelijkblijvende oordelen

De ondernemers zagen de orderontvangsten in juli iets verder toenemen. Het oordeel over deze orderontvangsten is onveranderd. De tevredenheid over de orderpositie is eveneens onveranderd, terwijl het oordeel over de voorraden is verslechterd. Het oordeel over de buitenlandse orderpositie is eveneens nagenoeg gelijk gebleven. Het sentiment onder de ondernemers is in 2007 stabiel en positief.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Geen toename productie verwacht

Volgens de ondernemers is de productie in juli licht toegenomen ten opzichte van juni. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers geen verdere stijging van de productie.  Verder wordt door een meerderheid stijgende afzetprijzen verwacht. De verwachting over de personeelssterkte is licht verbeterd. Er zijn nu voor de tweede opeenvolgende maand weer per saldo meer ondernemers die een stijging van het aantal medewerkers voorzien dan ondernemers die een daling verwachten.

Verwachting3 voor augustus tot en met oktober 2007

Verwachting voor augustus tot en met oktober 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht