Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van augustus 2007 blijkt dat het beeld in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie positief blijft. De orderontvangsten zijn weliswaar licht gedaald vergeleken met een maand eerder, maar de oordelen blijven onveranderd positief. De ondernemers verwachten verder een flinke productiestijging, evenals een toename van de personeelssterkte. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als zeer optimistisch.

Aanhoudend positieve oordelen

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in juli licht gedaald. De oordelen van de ondernemers over hun orderontvangsten en de orderpositie zijn onveranderd positief. De index orderpositie is iets gestegen naar 119,5 (juli 2000=100) en blijft hoog. In 2007 wordt het beeld in deze branche bepaald door een verbeterde orderpositie en grote tevredenheid van de ondernemers hierover.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers optimistisch in hun verwachtingen

De ondernemers realiseerden naar eigen in juli een lichte toename van de productie. Ze verwachten voor augustus tot en met oktober een flinke toename van de productie. Dit zal volgens hen gepaard gaan met stabiele afzetprijzen. Van de ondernemers verwacht per saldo 8 procent een toename van het aantal werknemers. Dit zijn er iets minder dan in de voorgaande maanden.

Verwachting3 voor augustus tot en met oktober 2007

Verwachting voor augustus tot en met oktober 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht