Realisaties: papier- en grafische industrie

Juni 2007 was in alle opzichten een goede maand voor de papier- en grafische industrie. In vergelijking met juni 2006 nam de omzet zowel in waarde als in volume toe. Er werd volop geproduceerd en de waarde van de orderontvangsten reikte tot het hoogste niveau ooit. De verbruiksprijzen en afzetprijzen kwamen in juni hoger uit dan in juni 2006.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(juni 2007 t.o.v. juni 2006)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Hoogste omzet ooit in juni

Nooit eerder heeft de papier- en grafische industrie een hogere omzet kunnen realiseren dan in juni 2007. De branche heeft een ruim 6 procent hogere omzet geboekt dan in juni 2006. Ook de twee onderliggende subbranches, de papierindustrie en de grafische industrie, hadden respectievelijk 7 en 6 procent meer omgezet dan in juni vorig jaar. Vooral de papierindustrie had te maken met hogere afzetprijzen. Dit vertaalde zich in een 2 procent groter volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume).

In het binnenland werd ruim 1,5 procent meer eenheden product afgezet en de buitenlandse afzettoename bedroeg ruim 2 procent. De grafische industrie vertoonde een gunstiger beeld. Het omzetvolume was bijna 4,5 procent groter. Deze groei komt vooral door toedoen van een grotere afzet in het binnenland van ruim 7 procent. Daar staat tegenover dat in het buitenland bijna 8 procent minder producten verkocht werden.

Ook in het tweede kwartaal van 2007 is de omzet toegenomen en wel met bijna 7 procent. In het binnenland werd 5 procent meer omgezet, terwijl op de buitenlandse markt 11 procent meer werd omgezet.

Hogere orderontvangsten

In juni 2007 was de waarde van de orderontvangsten van de papierproducenten ruim 5 procent hoger dan in juni een jaar eerder. De orderportefeuille is in een maand tijd nooit zo goed gespekt als in juni 2007. Met de uitkomsten van april en mei kwam in het tweede kwartaal van 2007 de waarde van de orderontvangsten bijna 3 procent hoger uit dan in dezelfde periode van 2006.

Prijzen hoger

De uit het buitenland geïmporteerde grond- en hulpstoffen werden in juni 2007 ruim 2,5 duurder. Omdat de prijs van grond- en hulpstoffen van Nederlandse bodem in vrijwel gelijke tred hoger werd, steeg de verbruiksprijs met bijna 3 procent. Door de gestegen kosten zijn ook de producten duurder geworden. De op de Nederlandse markt afgezette goederen stegen met bijna 2,5 procent in prijs. Buitenlandse afnemers betaalden bijna 4 procent meer. Per saldo was de afzetprijs bijna 3 procent hoger dan in juni 2006.

Ook in de afzonderlijke subbranches zijn de afzetprijzen gestegen. In de papierindustrie is het niveau van de prijsstijging hoger dan gemiddeld in de branche, terwijl de producten van de grafische industrie juist minder fors in prijs gestegen zijn.

Het tweede kwartaal geeft vrijwel exact dezelfde ontwikkelingen weer als juni 2007.

Meer productie in juni

Het volume van de gemiddelde dagproductie (productievolume) was in juni 2007 ruim 3 procent groter dan in juni 2006. In het tweede kwartaal van 2007 heeft de papier- en grafische industrie 4 procent meer geproduceerd dan in het tweede kwartaal van 2006.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het eerste kwartaal van 2007 was het volume van de bruto toegevoegde waarde krap 1 procent groter. Over geheel 2006 groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde licht met ruim 0,5 procent ten opzichte van 2005.

Omzet, productie en prijzen (juni 2004– juni 2007)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (juni 2004– juni 2007)